Groepenmarkt

Huurvoorwaarden


Huurvoorwaarden NEDERLANDS
 1. De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd.
 2. Derhalve is de huurder aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen vergoeden.
 3. De in artikel 2 bedoelde kosten zullen uiterlijk op de vastgestelde inleverdatum van de fiets contant aan de verhuurder worden voldaan.
 4. Bij inlevering ná de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen, te berekenen vanaf het sluitingsuur op de inleverdatum, vermeerderd met een boete van €10,- voor iedere dag dat de fiets te laat wordt teruggebracht.
 5. Te allen tijde is de verhuurder gerechtigd op de eventueel gestorte waarborgsom zijn vorderingen op de huurder terzake van de huursom en/of een eventuele schadevergoeding te verhalen, onverminderd zijn recht het gehele  verschuldigde op de huurder te verhalen.
 6. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets.
 7. De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde fiets verzorgen.
 8. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
 9. Alle huurartikelen dienen vóór 18:00 uur ingeleverd te zijn.
 10. Het is ten strengste verboden om zich met 2 personen op de fiets te begeven.
 11. Het is ten strengste verboden om zich met de fiets op het strand te begeven.
 12. Bij elke voortijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.
 13.  
 14. De door u gehuurde fietsen staan, tenzij anders afgesproken, tot 13:00 uur voor u klaar. Hierna vervalt uw reservering.
 15. De opgegeven aankomsttijd beschouwen wij als de tijd dat u op het vakantieadres aanwezig zult zijn.
 16. U dient er rekening mee te houden dat, wanneer u minder dan een week voor uw aankomst een reservering bij ons plaatst, het kan zijn dat de door u gevraagde fiets niet meer voorradig is. Wij behouden ons dan het recht voor uw reservering aan te passen.
 17. Reserveringen geplaatst korter dan 5 dagen voor uw aankomst zullen niet in behandeling worden genomen.
 18. Reserveren is alleen mogelijk vanaf een huurperiode van 3 dagen. Wanneer u voor een kortere periode reserveert, zal uw reservering niet in behandeling worden genomen. (LET OP: voor een huurperiode van minder dan 3 dagen is het vaak niet mogelijk om de fietsen op uw vakantieadres te laten bezorgen!)


Huurvoorwaarden DUITS
 1. Der Mieter had das Recht, das geliehene Fahrrad in einem guten Zustand zu erhalten. Der Vermieter ist verpflichtet, das Fahrrad in gutem Zustand zu vermieten.
 2. Die entstehenden Kosten für Reparation sowie Kosten für Ersatz, inbegriffen die von beschädigten Teilen, sind an der Vermieter zu zahlen.
 3. Die Kosten (siehe Paragraph 2) sind spätestens am vereinbartem Abgabetag des gemietetem Objeks in bar an der Vermieter zu zahlen.
 4. Bei Überschreitung der vereinbarten Mietdauer, welches die Schließungsstunde des vereinbarten Rückgabetermins ist, wird dem Mieter/Mieterin für jeden Tag, den das gemietete Objekt zu spät  zurückgebracht wurde die volle Tagesmiete angerechnet, zuzüglich € 10,- Vertragsstrafe.
 5. Der Vermieter hat das Recht, seinen geldlichen Forderungen von dem evt.  hinterlegten Handgeld abzuziehen, in Bezug auf die Mietsumme und/oder evt. Schadenersatz; er hat unvermindert das Recht, den gesammten Betrag vom Mieter zu fordem.
 6. Das Diebstahl is der Mieter haftbar, er zahlt den Neuwert des Rades.
 7. Der Mieter muss das Rad vertragsgemäß pflegen und im gutem Zustand zurückgeben.
 8. Der Mieter wird für  alle Schäden, die er bei Dritten verursaht, haftbar gemacht.
 9. Gemietete Artikel müssen vor 18:00 Uhr wieder abgeliefert werden.
 10. Es ist strengstens untersagt, das Fahrrad mit zum Strand zu nemen.
 11. Es ist strengstens untersagt, das Fahrrad mit 2 Personen zu fahren.
 12. Bei jeder vorzeitigen Rückgabe des Rades bleibt der volle Mietpreis bestehen.
 13. Nach Zahlung der Mietsumme bei Fiets Inn werden die von Ihnen gemieteten Fahrräder zu Ihrer Urlaubsadresse gebracht (es sei denn, es wurde anders vereinbart).
 14. Die von Ihnen gemieteten Fahrräder halten wir bis 13:00 Uhr für Sie bereit, danach werden wir Ihre Reservierung berechtigterweise stornieren.
 15. Wir gehen davon aus, dass die angegebene Ankunftszeit gleichzeitig auch die Aufenthaltszeit bei Ihrer Urlaubsadresse ist.
 16. Bitte, berücksichtigen Sie, wenn Sie kürzer als eine Woche ein Fahrrad bei uns reservieren, die Möglichkeit besteht, dass das von Ihnen gewünschte Fahrrad nicht mehr zur Verfügung steht. Wir behalten uns das Recht vor, Ihre Reservierung  anzupassen.
 17. Reservierungen kürzer als 5 Tage vor Ihrer Ankünft gemacht werden wir nicht behandeln.
 18. Verbindliche Reservierungen sind erst ab 3 Tagen möglich. Sollten Sie trotzdem für einen kürzeren Zeitraum reservieren, so wird Ihre Reservierung nicht vorgenommen.
Bekijk ons assortiment!


Direct reserveren

bikedealz.nl


Betaalmethodes
Betaal veilig met iDeal, creditcard of op rekening achteraf!

Bekijk onze huurvoorwaarden